ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων, Computer Store, ΚέρκυραΑναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη της επιχείρησής σας, με επίσκεψη στο χώρο σας.

Eμπιστευθείτε μας για:

  • Μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων
  • Εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών (Εκτυπωτές, Fax, Φωτοτυπικά, Πολυμηχανήματα)
  • Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών γραφείου, μηχανών projector, διαδραστικών πινάκων κ.ά.
  • Format και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
  • Πώληση και εγκατάσταση εξειδικευμένων προγραμμάτων software σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης (Antivirus, Microsoft Office, Adobe Suite, AutoCAD, CorelDraw κ.ά.)

Ιστοσελίδες ΕΣΠΑ

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΕΣΠΑ, Computer Store, ΚέρκυραΑναλαμβάνουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Απευθυνθείτε σε εμάς για την κατασκευή ιστοσελίδας φιλικής προς ΑμΕΑ, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Στις ιστοσελίδες φιλικές προς ΑμΕΑ περιλαμβάνεται πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, καθώς και επιλογές για αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, και της αντίθεσης των χρωμάτων.

Οι οδηγίες WCAG 2.0

Αντιληπτό περιεχόμενο

Παρέχετε εναλλακτικά κείμενα για κάθε περιεχόμενο που δεν διατίθεται σε μορφή κειμένου, ώστε να μπορεί να αποδοθεί σε άλλες μορφές που χρειάζονται οι χρήστες, όπως για παράδειγμα με μεγάλη γραμματοσειρά, σε Μπράιγ, σε ομιλία, με χρήση συμβόλων, ή σε πιο απλή γλώσσα. Παρέχετε εναλλακτικές λύσεις για πολυμέσα που εξαρτώνται από το χρόνο. Δημιουργείτε περιεχόμενο που μπορεί να αποδοθεί με διαφορετικούς τρόπους (για παράδειγμα με απλούστερη διάταξη), χωρίς απώλεια πληροφοριών ή δομής. Διευκολύνετε την οπτική και ηχητική αντίληψη του περιεχομένου από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των πληροφοριών προσκηνίου από το παρασκήνιο.

Λειτουργικό περιεχόμενο

Καταστήστε δυνατή τη χρήση όλων των λειτουργιών μέσω πληκτρολογίου. Παρέχετε στους χρήστες επαρκή χρόνο για την ανάγνωση και χρήση του περιεχομένου. Μην σχεδιάζετε περιεχόμενο με τρόπο που είναι γνωστό ότι προκαλεί επιληπτικές κρίσεις λόγω φωτοευαισθησίας. Παρέχετε μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό.

Κατανοητό περιεχόμενο

Το σε μορφή κειμένου περιεχόμενο πρέπει να είναι αναγνώσιμο και κατανοητό. Δημιουργείτε ιστοσελίδες με προβλέψιμη διάταξη και λειτουργία. Βοηθάτε τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη τους.

Εύρωστο περιεχόμενο (περιεχόμενο χωρίς σφάλματα)

Ενισχύστε την συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Δημοσίευση Ισολογισμών Online

Δημοσίευση Ισολογισμών Online, Computer Store, ΚέρκυραΌπως έχει γίνει γνωστό, ήδη, με την τροποποίηση που εισήγαγε ο ν. 4072/2012, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και κάποιες Ε.Π.Ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στην ιστοσελίδα τους, αντί στις εφημερίδες. Με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

"Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας."

Για την ανάρτηση του ισολογισμού στην ιστοσελίδα σας:

Βήμα 1: Μας αποστέλλετε τον ισολογισμό σας σε μορφή PDF.

Βήμα 2: Μας δηλώνετε το domain που επιθυμείτε να καταχωρήσετε για την επιχείρησή σας.

Βήμα 3: Καταχωρούμε το domain που επιθυμείτε, κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα με τα στοιχεία της επιχείρησής σας και δημοσιεύουμε τον ισολογισμό.

Βήμα 4: Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής θα πρέπει είτε να έχετε δηλώσει την ιστοσελίδα σας κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής, είτε να ζητήσετε την καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης και αφού καταβληθεί παράβολο 10€. Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: α) Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (screenshot) και β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ.

Βήμα 5: Δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ. Η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση, άσχετα με τον τρόπο που έχει δημοσιευτεί ο ισολογισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: webdev@computerstore.gr